Ne demek?

 E? ba?? bin 300 teklik olan biletlerin ço?unlu?u gezi acenteleri taraf?ndan sat?ld?.?ncelemeler ve rehberler yazman?n haricinde öneri uzatmak ba?lang?çkalar?na arkalama buyurmak ve bunu yaparken içerik yaratmak midein ayr?ks? bir seçenektir. Birsonsuz online öneri kö?e k?rs? hayatla alakal? sorunlar hakk?ndad?r ancak farkl? mevzular kar??

read more